بازده یا Efficiency

میزان مصرف بهینه انرژی را نشان میدهد .هرچه عدد بازده بزرگتر باشد اتلاف انرژی کمتر و در واقع هزینه برق مصرفی پایین تر است . جهت محاسبه میزان مصرف برق می توانید از رابطه زیر استفاده نمایید :

Power out / Efficiency) X Hour)
مثلا برای 10 ساعت کار در روز یک سیستم  با نیاز 500W  و پاور با بازده 88%  :
5681.8 =10 * (0.88 / 500)

و همان سیستم با یک پاور 75٪ :
6666.7 =10 * (0.75 / 500)

یعنی به ازاء هر روز 984/9 وات برق بیشتر ودر سال 359488/5 وات !!!

 

برو به بالا