Active PFC

در این روش فیلترینگ به صورت یک سیستم الکترونیکی تعبیه شده که بر اساس میزان لود ,موج جریان را اصلاح وهمسان با موج ولتاژ مینماید . استفاده از این مدار فعال باعث میشود در هر زمان عدد ضریب توان به عدد یک بسیار نزدیک گردد و در نهایت راندمان پاور بالا رود
البته وجود این مدار باعث افزایش قیمت پاور میگردد ولی در نهایت این هزینه اولیه در میزان مصرف برق در طول زمان به صرفه است .

 

برو به بالا